נאמן - נפגעי אירוע מוחי

neeman

 

         4taltali    mofa_nashim          1ktana_gdola     erev_zemer_daniela_lugasi