נאמן - נפגעי אירוע מוחי

neeman

 

              tochnit_minheret__hazman_2