"היכל הנתינה" במשחקי לשון

sadna1

"היכל הנתינה" בעולמות

"היכל הנתינה" נועד לתת מפגשי העשרה למתנדבים בעולמות. המפגשים ניתנים במגוון נושאים וניתנים על ידי מרצים מתנדבים.

במפגש הראשון שהתקיים ב29.2.16 גב' ירדנה פרידמן העשירה את המתנדבים בשעשועי לשון וטקסטים מעניינים בנושא זה.

bener_lahoveret     erev_yevani   mischakiya_pic_monkey